Organizacijski komite

Organizacijski odbor

PREDSEDNIK HARI ARČON koordinator
PODPREDSEDNIK MIRAN MARŠ
SPLETNA STRAN BOROVŠAK ZORAN
OBDELAVA REZULTATOV CANIVA

Strokovni del prireditve

STROKOVNI VODJA PRIREDITVE MIRAN MARŠ
SLED DANIELE BARBANERA
STADION NENAND MILOJEVIČ
VODJA PISARNE SAŠO CVEK & STEFANIA MARINELLO